Personvernpolicy for MotiOne

Versjon 2.0

Personvernet ditt er svært viktig for MotiOne. Vi har laget denne personvernerklæringen slik at du får vite hvordan vi henter inn, bruker og lagrer informasjonen din, samt hvilke valg du har med hensyn til informasjonen. Les gjennom denne personvernerklæringen for å gjøre deg kjent med rutinene vi har for personvern.

Oppdateringer i denne versjonen av personvernerklæringen gjenspeiler endringer i personvernregelverket i forbindelse med innføringen av GDPR. I tillegg har vi jobbet for å gjøre MotiOne Personvernerklæring klarere og mer forståelig.

30. Oktober. 2018

1. Din MotiOne-avtale med Moti.one.

MotiOne er en digital tjeneste levert av Moti.One AS («MotiOne») som kan lastes ned som en applikasjon til mobiltelefoner. Du finner mer informasjon om MotiOne og hva du kan bruke MotiOne til på www.moti.one

Denne MotiOne Personvernerklæringen er en del av vilkårene for bruk av appen MotiOne og dermed en del av Avtalen mellom deg som MotiOne-bruker og MotiOne AS («MotiOne», «vi» eller «oss»).

Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern. Dine personopplysninger skal være trygge hos oss. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med norsk lov og er basert på et frivillig og informert samtykke fra deg. Samtykke kan på ethvert tidspunkt trekkes tilbake ved at du sletter appen.

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine, og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, gjennomgang av tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet, samt rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

2. Formålet med behandling av dine personopplysninger

MotiOne behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven. Formålet med MotiOne sin behandling av personopplysninger ved din bruk av MotiOne er i første rekke å gjøre tjenesten best mulig for deg og for å videreutvikle og forbedre MotiOne.

3. Tilganger i MotiOne

MotiOne ber om forskjellige tilganger til din mobiltelefon for at funksjonaliteten i MotiOne skal fungere best mulig. Disse tilgangene er:

Lokasjon

Slik at du kan finne kolleger, grupper, arrangementer og konkurranser i nærheten av der du er. Vi lagrer ikke opplysninger om din lokasjon.

Kontaktlisten

Via kontaktlisten på din mobiltelefon kan du få muligheten til å invitere kolleger til arrangementer eller konkurranser.

Bilder og kamera

For at du skal kunne ta og laste opp profilbilde, legge til bilder i grupper og arrangementer, i poster du skriver selv, samt ta bilde av dine aktiviteter.

Endre/slette innhold i SD-kort (Android)
For at du som er Androidbruker skal kunne laste opp profilbilde.

Mobildata

Vi ber om tilgang til mobildata for at du skal kunne bruke MotiOne når du ikke er tilknyttet et trådløst nett.

Varslinger

Slik at MotiOne får mulighet til å sende meldinger til din mobiltelefon om blant annet arrangementer du har blitt invitert til.

Apple Helse og Google Fit

Vi henter skritt, aktiviteter, vekt og høyde fra disse to applikasjonene, avhengig av om du bruker en iOS-telefon, eller Android-telefon.

Garmin Connect

For de som bruker Garminprodukter kan du gi tilgang til appen Garmin Connect slik at vi kan hente inn skritt, aktiviteter, vekt og høyde fra denne applikasjonen.

Det er frivillig for den enkelte bruker å gi Apple Helse/Google Fit og Garmin Connect tilgang til MotiOne. De som ikke gir denne tillatelsen må selv legge inn antall skritt og aktiviteter manuelt.

Mer om tilkopling til Tredjepartstjenester

Du kan velge å tillate at tredjepartstjenester som Apple Helse og Google Fit sender informasjon til MotiOne. Tredjepartstjenester er vanligvis programvare som integreres med tjenestene våre, og du kan aktivere og deaktivere disse integrasjonene for deres funksjonsområde. Har du aktivert en integrasjon, kan leverandøren av en Tredjepartstjeneste dele viss informasjon med MotiOne. Hvis du for eksempel har aktivert Apple Helse og Google Fit så henter vi skritt, aktiviteter, vekt og høyde fra disse to applikasjonene. Du kan sjekke personverninnstillingene og varslene i disse Tredjepartstjenestene for å forstå hvilke data som kan bli overført til MotiOne. Når en tredjepartstjeneste er aktivert, er MotiOne autorisert til å koble til og få tilgang til informasjon som er tilgjengelig for MotiOne i samsvar med Avtalen med tredjepartsleverandøren. Vi mottar ikke eller lagrer passord for noen av disse tredjepartstjenester når du kobler dem til MotiOne.

4. Hvilken informasjon MotiOne lagrer, og hva den benyttes til

MotiOne lagrer opplysninger som du selv oppgir i MotiOne når du registrerer din bruker, og opplysninger som genereres når du bruker tjenesten. MotiOne lagrer følgende data:

Ditt navn, telefonnummer og e-postadresse

For å kunne administrere din bruker på MotiOne. Din e-postadresse brukes kan også brukes til å sende deg informasjon. Opplysningene lagres ikke på din mobiltelefon.

Ditt ansattnummer i bedriften du er ansatt i

Dersom din arbeidsgiver har lagt inn ditt ansattnummer, lagrer vi denne dataen for identifisering og sikkerhet, samt for å administrere din bruker på MotiOne.

Hvilken mobil enhet du bruker og enhetens operativsystem

For sikkerhetsformål

Skritt, aktiviteter, vekt, høyde og andre data som du registrerer

For å kunne gi deg poeng og tilpasset treningsprogrammer og innhold. Med annen data menes grupper du er medlem av eller har opprettet, ditt svar på arrangementer og konkurranser, arrangementer og konkurranser du har opprettet, dato du sist var aktiv i appen, dine poster, dine kommentarer på poster, poster du har likt og ditt profilbilde.

Vi deler ikke eller selger data som vi samler inn til tredjeparter.

5. Utlevering av personopplysninger

Informasjon som kan knyttes til deg som person vil ikke bli delt med andre, med mindre det følger av denne personvernerklæringen, er hjemlet i lov eller at du spesifikt har samtykket til det.

Når du oppretter en profil i MotiOne, tillater du at andre personer kan finne din profil. De vil da få se biografien din, hvilke grupper du er medlem av, din score, om du følger et treningsprogram og hvis ja, hvilket treningsprogram.

Du tillater videre at personer kan følge deg i appen. De vil da se i feeden når du blir medlem i en gruppe eller deltar på et arrangement, når du har postet i en gruppe eller et arrangement, når du liker innlegg, og når du inviterer andre til et arrangement.

Ved å bruke appen tillater du at andre MotiOne-brukere i selskapet du jobber i søke deg opp i løsningen. Skritt, aktiviteter og andre personopplysninger som du og dine kolleger registrerer vil brukes i aggregert form i et administrasjonspanel som dedikerte personer i din bedrift har tilgang til. Arbeidsgiver vil i administrasjonspanelet ha mulighet til å se samlet poengscore og aktivitetsdata for den organisasjonsgruppen du er medlem i. Dersom du for eksempel jobber i en avdeling vil denne avdelingen være din organisasjonsgruppe.

Ved deltakelse i en konkurranse vil din arbeidsgiver og dine kolleger ha anledning til å se dine oppnådde resultater i konkurransen, som for eksempel antall skritt, aktivitetsminutter og poengscore.

MotiOne kan dele personopplysningene dine med underleverandører som behandler personopplysningene på våre vegne (databehandlere). Overføring av personopplysninger til slike databehandlere skjer i medhold av databehandleravtaler som blant annet hindrer at databehandleren bruker opplysningene for andre formål. Overføring av personopplysninger til MotiOne sine databehandlere anses ikke som utlevering av personopplysninger.

MotiOne kan utlevere personopplysninger til annet foretak i MotiOne-konsernet, dersom utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i lov, eller i medhold av lov. Dette skal likevel bare skje dersom behandlingen av dine personopplysninger er underlagt taushetsplikt i det foretaket opplysningene utleveres til.

6. Kundeoppfølging og markedsføring

MotiOne kan informere deg om nyttige produkter og tjenester innen trening og livsstil. Dette innebærer at MotiOne kan sende deg nyttig informasjon og tilbud om produkter og tjenester ved hjelp av elektronisk kommunikasjon i MotiOne, til ditt mobilnummer eller til din oppgitte e-postadresse. Samtykke etter denne bestemmelsen omfatter elektronisk markedsføring av alle typer produkter og tjenester, og ikke bare produkter du tidligere har samtykket til. Du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake ved å henvende deg til oss.

7. Innsyn, retting og sletting

Du vil se mye av dine data ved å logge deg inn med din profil i MotiOne sin mobilapplikasjon. Videre innsyn om de opplysningene vi har registrert om deg kan du få ved å sende en skriftlig og undertegnet henvendelse til MotiOne. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med databehandlingen, som for eksempel resultater i konkurranser, eller kommunikasjon i en gruppe. Etter dette vil opplysningene slettes eller anonymiseres, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov. Dette gjelder også dersom du sletter din profil i MotiOne.

8. Sikring av personopplysninger

Personopplysninger som MotiOne samler inn, lagres og behandles på en trygg og sikker måte. MotiOne har etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til Personopplysningsloven § 13.

9. Behandlingsansvarlig

MotiOne er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som fremgår i denne personvernerklæringen. Dersom du har spørsmål rundt MotiOne sin personvernerklæring, ta kontakt med oss via kontaktskjemaet du finner her: www.moti.one/kontakt-oss

10. Endringer i MotiOne Personvernerklæring

MotiOne kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Lov, forskrifter og industristandarder utvikler seg, noe som kan gjøre endringene nødvendige, eller vi kan gjøre endringer i egen praksis for innsamling og behandling av data.

Vi vil legge inn endringene på denne siden og oppfordrer deg til å gjennomgå vår Personvernerklæring for å holde deg informert. Hvis vi gjør endringer som vesentlig endrer dine personvernrettigheter får du ytterligere varsel, for eksempel via e-post eller gjennom tjenestene. Du vil da få muligheten til å se gjennom vilkårene før eventuell ny godkjenning. Hvis du er uenig med endringene i Personvernerklæringen, bør du deaktivere tjenestekontoen din. Ta kontakt med MotiOne via kontaktskjemaet her: www.moti.one/kontakt-oss hvis du ønsker å be om fjerning av din personopplysninger.