Bruksvilkår / Terms and conditions

Versjon 1 - 10.12.2016

 • OM TJENESTEN

  MotiOne er en digital trener levert av Moti.One AS («Moti.One») som kan lastes ned som en applikasjon til mobiltelefoner. Du finner mer informasjon om MotiOne og hva du kan bruke MotiOne til på www.Moti.one

 • AVTALEINNGÅELSE

2.1 Avtalen og parter

Denne avtalen består av vilkårene i dette dokumentet og MotiOne sin Personvernpolicy (felles benevnt «Avtalen»). I tillegg til vilkårene i Avtalen, gjelder også de til enhver tid relevante bestemmelsene som følger av i norsk lov for øvrig. Partene i Avtalen er deg som bruker og Moti.one as, Verkstedveien 1, 0277 Oslo, org.nr. 917 654 964.Ved å laste ned MotiOne angir du at du godtar Avtalen.

2.2 Hva må til for å kunne bruke MotiOne

Alle vilkårene under må være oppfylt for at du kan bruke MotiOne:

 • Du må ha et ansettelsesforhold i en norsk bedrift.
 • Du må ha en mobiltelefon med et norsk telefonnummer.
 • MotiOne fungerer på telefoner med iOS og Android.
 • Du må ha en e-postadresse
 • Du må være over 15 år
 • Du må ha gjort deg kjent med og akseptert denne Avtalen.
 • MotiOne må godkjenne deg som bruker.

Mer detaljert informasjon finner du på www.Moti.One


3. BRUK AV MOTIONE

3.1 Hva du kan bruke MotiOne til

MotiOne er et digital treningsverktøy spesielt utviklet for arbeidsplasser. Ved hjelp av en enkel og intuitiv app får du det eneste verktøyet du trenger for å bli inspirert til fysisk aktivitet og bedre helse.

For noen kan det å bli minnet på å ta trappen to ganger om dagen være en god start, for andre er Birken en mer passende utfordring. MotiOne tilpasser seg hver enkelt sitt treningsnivå og fysiske form.

3.2 Registrering og identifisering

Før du begynner å bruke MotiOne må du opprette en brukerprofil og identifisere deg. Ved første gangs registrering identifiserer du deg ved å fullføre registreringsprosedyren i MotiOne. MotiOne vil verifisere din identitet blant annet ved oppslag mot din bedrifts ansatteliste.


3.3 Korrekte opplysninger

Du er ansvarlig for at de opplysningene du gir om deg selv til MotiOne er fullstendige, korrekte og oppdaterte. Dersom opplysningene dine endrer seg er det ditt ansvar å rette opplysningene i MotiOne. Det er ditt ansvar at du for eksempel oppgir riktig navn, epostadresse og telefonnummer. MotiOne kontrollerer ikke dette.


3.4 Konsekvenser av urettmessig bruk

Dersom Moti.one har rimelig grunn til å tro at du bruker MotiOne i strid med lov eller denne Avtalen har Moti.one rett til å stanse din bruk av MotiOne midlertidig. Dersom bruken ikke opphører, eller bruken utgjør et vesentlig brudd på Avtalen, har Moti.one rett til å heve Avtalen. Moti.one har ingen plikt til å varsle deg før heving finner sted, men vil bestrebe seg på å gi deg et slikt varsel og anledning til å rette forholdet dersom det er mulig.


4. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Ved å inngå denne Avtalen aksepterer du at Avtalen inngås på et elektronisk medium og at det samme gjelder for endringer i Avtalen. Du aksepterer at Moti.one kan kommunisere med deg direkte i MotiOne, til det telefonnummer du har oppgitt i MotiOne eller på den e-postadressen du har oppgitt.

5. MOTIONE PERSONVERNPOLICY

For at du skal kunne bruke MotiOne, trenger Moti.one å motta, bruke og lagre noen av dine personopplysninger. Dette er opplysninger som du selv oppgir i MotiOne når du registrerer deg og som genereres når du bruker tjenesten. Moti.one har laget en egen personvernpolicy for MotiOne som du finner under «Personvern» i menyen i Moti.One. Moti.one sin Personvernpolicy er en del av Avtalen.

6. GENERELLE BESTEMMELSER

6.1 Varighet og oppsigelse

Avtalen løper så lenge Moti.one tilbyr MotiOne og bedriften du er ansatt i kjøper lisens for Moti.one. Moti.one kan velge å avslutte MotiOne med to måneders varsel. Moti.one kan si opp Avtalen med deg på to måneders varsel. Dersom du har brutt Avtalen kan Moti.one si den opp uten varsel.

Dersom du ønsker å si opp Avtalen kan du gjøre dette ved å kontakte Moti.one. Merk at Avtalen fortsetter å gjelde selv om du sletter MotiOne fra enheten din. Dersom du ikke benytter MotiOne over en periode på seks måneder, kan Moti.one velge å deaktivere din MotiOne-profil.


6.2 Endringer i Avtalen

Moti.one kan endre Avtalen uten varsel. De til enhver tid gjeldende vilkår i Avtalen vil være tilgjengelig i MotiOne og på www.Moti.one. Dersom du ikke ønsker å akseptere endringer i Avtalen må du si opp Avtalen og avslutte din bruk av MotiOne. Dersom du bruker MotiOne etter en endring av Avtalen anses endringene som vedtatt av deg. Endringer i registreringsprosedyrene for å ivareta lovkrav, sikkerhetskrav, eller for å hindre ulovlig aktivitet, kan MOTI,ONE gjennomføre uten varsel. Du kan når som helst kontakte Moti.one og be om å få disse vilkårene oversendt på papir.|

6.3. Bruk av innhold

Innholdet som finnes på MotiOne, for eksempel tekst, grafikk, bilder, lyd, video og annet materiell, i tillegg til domenenavn, organisering, utseende og virkemåte (samlet kalt "Innholdet"), er beskyttet ifølge lover om opphavsrett, varemerker og andre slike lover i Norge og andre land, og eies eller kontrolleres av Moti.One. Uautorisert bruk av Innholdet kan utgjøre brudd på lover om opphavsrett og varemerker og andre lover.

Programvarenedlastinger (samlet kalt "Programvaren"), er kun for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Vi overfører ingen eiendomsrett til Programvaren til deg. Du kan ikke distribuere eller på andre måter bruke Programvaren eller dekompilere, reversere, demontere eller på andre måter redusere Programvaren til et format som kan leses av mennesker.

Moti.one er ikke ansvarlig for eventuell unøyaktighet, feil eller funksjonssvikt i programvaren.

Bruk sunn fornuft når du publiserer informasjon, kommentarer eller annet innhold vedrørende andre brukere. Du er eneansvarlig for brukerinnleggene du distribuerer på MotiOne, og for konsekvensene ved å legge inn og publisere disse. Moti.One har ingen plikt til å overvåke dette.

Regler for opptreden: Du samtykker i at du ikke vil legge inn brukerinnlegg på MotiOne som:
• er injurierende, misbrukende, sjikanerende, truende eller krenkende mot en annen persons privatliv;
• er diskriminerende, hatske eller rasemessig eller på andre måter støtende;
• er voldelige, vulgære, uanstendige, pornografiske eller på andre måter seksuelt eksplisitte eller på andre måter skader eller innen rimelighetens grenser kan ventes å skade personer eller enheter;
• er ulovlige eller oppmuntrer til eller forsvarer ulovlige aktiviteter eller drøfting av ulovlige aktiviteter

Moti.One gir ingen fremstillinger eller garantier om nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller aktualiteten av Innholdet, eller om resultatene som kan oppnås ved bruk av MotiOne. Du bruker MotiOne på egen risiko. Hvis du er misfornøyd med noe av Innholdet eller annet på MotiOne bør du slutte å bruke MotiOne.

9.4 Kontakt med Moti.one om MotiOne

Uansett hva henvendelsen gjelder kan du kontakte Moti.one for hjelp og informasjon på: www.Moti.one.

9.5 Tvisteløsning

Denne Avtalen er styrt av norsk rett.